Trong chương này, chúng ta sẽ định nghĩa các thuật ngữ phần tử lọc dầu.

Chúng ta cũng sẽ thảo luận về thông tin quan trọng về dữ liệu kỹ thuật của phần tử lọc dầu.

 

Cuối cùng, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi thiết lập các yêu cầu lọc dầu.

Về cơ bản, đây sẽ là hướng dẫn nhanh để chọn phần tử lõi lọc thích hợp.

Nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định khi tối ưu hóa các quy trình lọc khác nhau trong các loại dầu khác nhau.

Nó sẽ bao gồm các cột mốc công nghệ trong việc thiết lập các thử nghiệm tiêu chuẩn hóa mới đối với bụi, cùng với những tiến bộ trong phép đo hạt vi mô.    

Tất nhiên, tất cả các thủ tục này đều đòi hỏi phải có cuộc cách mạng công nghiệp.

Vì vậy, đừng để một vài thuật ngữ bạn sẽ gặp trong phần này làm bạn bối rối.

Dưới đây là các thuật ngữ quan trọng thường được sử dụng để xác định các đặc tính của bộ lọc dầu:

1 Tải chất gây ô nhiểm (Contaminant Loading)

          Điều này đề cập đến quá trình trong đó phần tử lọc bẫy và bắt giữ các hạt trong dòng dầu đến một thời điểm mà tất cả các lỗ rỗng của phần tử lọc bị chặn hoàn toàn.

          Khi dầu chảy qua phần tử lọc dầu, các chất gây ô nhiễm sẽ bị giữ lại trên đó theo thời gian.Dần tích tụ và bịt kín các lỗ trên thân lọc mà dầu có thể đi qua, do đó làm tăng chênh lệch áp suất trên thành phần bộ lọc. Khi lõi lọc tiếp tục giữ nhiều hạt hơn, van chuyển tiếp (van an toàn) sẽ mở ra để ngăn chặn sự cố cấu trúc của phần tử lọc (tắt nghẽn dòng chảy thủy lực).